FAMILJEKONSTELLATIONER

 

Vi tar på ett omedvetet plan på oss familjemedlemmars olösta problem. Om någon är utesluten eller inte accepterad bär någon annan den personens energi. Någon kompenserar för bortglömda och förnekade familjemedlemmar.

Familjekonstellationer visar på ouppklarade frågor och insnärjda relationer, på familjehemligheter eller det man inte talar om.

Det handlar om att se saker som de verkligen är och inkludera allt och alla. Man fokuserar på en lösning, inte på problemet.

Metoden har utvecklats av tysken Bert Hellinger. Han var från början präst och arbetade som missionär i Afrika, bland Zulufolket. Han upptäckte att de använde sig av det som han så småning om skulle kalla familjekonstellationer, för att lösa sina inbördes problem.

 

De grundläggande lagarna för kärlek i en familj är:

Alla i familjesystemet har rätt att höra till

Var och en bär sina bördor

Givande och tagande måste vara i balans

 

Mellan barn och föräldrar gäller:

Föräldrar ger och barn tar.

Barn måste nöja sig med att det finns en skillnad i givande och tagande, en utjämning är omöjlig. Förutom livet ger föräldern även omvårdnad till barnet. Detta kan barnet inte ”betala tillbaka”. Barnet ”betalar tillbaka” till nästa generation, till sina barn.

Kärlek lyckas bäst när barn är barn och föräldrar är föräldrar.

 

Som klient väljer man representanter för de olika familjemedlemmarna och placerar dem i rummet. Klienten följer här sin kropp och sin känsla, utan att tänka så mycket.

Som representant följer man och lyssnar på kroppen. Det kan även dyka upp meningar eller ord som behöver uttalas.

Terapeuten följer rörelsen i familjesystemet och när rörelsen klingar av tar klienten sin plats och blir delaktig i den nya konstellationen.