SAMTAL

 

Ett bra samtal handlar framförallt om ömsesidighet. Två själar som möts, där den ena vet lite mer om ”psykologi”, och förhoppningsvis har lite mer erfarenhet.

Att mötas i mellanrummet.

Ett samtal kan bli det mellanområde där ny mening skapas, där symboler kan bildas, laddas upp och få ny betydelse medan andra kan förintas och upplösas.

Ingenting blir sämre om man talar om det. Om något görs tydligt eller benämns, upplöses det lätt i tomma intet. Benämnandet är nödvändigt.

Ett samtals tystnader kan jämföras med tystnader i musiken.