DANS

 

Dansen och rörelsen kan ge röst åt det som blivit nedtystat. Vi hittar vår egen individuella rytm. Rytm är vårt gemensamma modersmål. Vi får syn på oss själva. Vi är som vi är.

Dansen ”löser upp” och visar på nya vägar och möjligheter.

Dans är ett sätt att uttrycka sig bortom orden.

 

Du kan dansa med alla dina kroppsdelar, en i taget. Från fötterna – till magen – ut i händerna.

Om du koncentrerar dig på ett problem och sedan släpper det i dansen dyker svaret ofta bara upp. När hjärtat slår och andningen fördjupas.

Sätt på någon inspirerande musik och dansa din känsla, ge uttryck för den med rörelser och ljud.

Kroppen är klok. När den är som klokast förbannar vi den som mest. När den värker och skriker springer vi bara fortare. Vi lagrar i vår kropp.

De flesta av oss bär på många obearbetade känslor och upplevelser. I våra muskler, inre organ och ända in i skelettet finns minnen från hela vår levnadshistoria, i varje cell. Enligt vetenskapliga rön har våra cellminnen information från 7 generationer tillbaka.

Det som vårt aktiva minne kan ha glömt bort – det minns kroppen. Vi är mästare på att förtränga obehagliga upplevelser.

Dessa förträngningar skapar spänningar, värk och andra sjukdomar – både fysiska och psykiska.

Genom att i dansen röra oss på ett sätt som vi inte brukar, öppnar vi energiströmmar och blockerad ”sovande” energi kommer i rörelse. Inre bilder och känslor kan dyka upp och bakomliggande orsaker till problem och sjukdomar bli tydliga. Plötsligt vet vi kanske varför vi har ont i ryggen.