Mitt måleri är mycket influerat av Vedic art och de 17 kreativa principerna. Vedic art handlar om inre processer och inre bilder, ett slags medvetandeutveckling.

Tidigare har jag ägnat mig mycket åt rörelse och balans på olika sätt. Balans och rörelse är essentiellt inom dansen, så också i livet och i vår kropp.

Dans är rörelse som försvinner, även om det säkert lämnar någon form av avtryck, i motsats till måleriet där rörelsen till slut avstannar på duken och blir kvar.

En målning strävar också efter balans, och kan störa och oroa om den saknas, kännas ofullständig. Precis som ett liv som saknar balans.

 

Allt är i rörelse, och i bästa fall i balans. Alla rörelser har en frekvens, vibration, färg, ton...