Instant Transformation innebär en mängd unika verktyg som möjliggör snabba förändringar på olika fysiska tillstånd och begränsningar i våra liv. Det kan handla om både mental, emotionell och fysisk smärta.

Vi ser smärtan som början på lösningen och inte som ett problem. Smärtan är en budbärare med information till oss. Vi utgår ifrån att våra oönskade tillstånd skapas av omedvetna inlärda övertygelser som ofta placerats inom oss tidigt i livet. Med hjälp av öppna frågor lyfter vi fram dessa mönster och trossystem till medvetenhet. Ibland räcker det med att bara medvetandegöra vad som styr oss, för att en förändring ska ske.

Instant Transformation går att applicera på det mesta, endast fantasin begränsar vad som är möjligt att förändra. Vi behandlar inte, vi använder oss av en teknologi. Instant Transformation är väl förankrat i forskningen inom kvantfysik och medvetenhet. 

Det går inte att garantera att resultatet blir 100%, men ofta blir det en markant skillnad. Observera att det är klienten som tillåter och möjliggör förändringen. Ibland är vårt omedvetna motstånd större än vi tror. Practitionern fungerar som assistent och coach.

Vi dömer ingen och framför inga sanningar. Bara klienten vet vad som är sant.

Instant Transformation är lätt, enkelt och lekfullt.